Bulut Bilişim Güvenliği: Nedir, Neden Önemlidir ve Nasıl Sağlanır?

Bulut bilişim güvenliği, bulut tabanlı sistemleri, verileri ve altyapıları korumak için bir arada çalışan bir dizi politika, kontrol, prosedür ve teknolojidir. Bulut bilişim güvenliği sayesinde işletmeler ve bireyler verilerini siber saldırılara karşı koruyabilir, yasal uyumluluk gereksinimlerine uymak için gerekli adımları atabilir ve müşterilerin gizliliğini sağlayabilir.

Bulut bilişim güvenliği neden önemlidir?

Bulut bilişim güvenliği günümüzde hem işletmeler hem de bireyler için hayati öneme sahiptir. Çünkü:

  • Bulut bilişim teknolojileri giderek daha yaygın hale gelmektedir. İnternet üzerinden sunulan çeşitli hizmetler (SaaS, PaaS, IaaS) sayesinde işletmeler ve bireyler veri depolama, işlem yapma ve uygulama kullanma gibi ihtiyaçlarını bulutta karşılayabilmektedir. Bu da bulutta tutulan veri miktarının artmasına ve bu verilerin korunması gerekliliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
  • Bulut bilişim teknolojileri siber saldırılara açık olabilmektedir. Bulutta çalışan sistemler internet üzerinden erişilebilir olduğu için siber saldırganların hedefi haline gelebilmektedir. Bu saldırganlar buluttaki verilere erişmek veya bunları bozmak için çeşitli yöntemler kullanabilmektedir. Örneğin; DDoS saldırıları, fidye yazılımları, kimlik avı gibi yöntemlerle buluttaki sistemleri etkisiz hale getirmeye veya şantaj yapmaya çalışabilirler.
  • Bulut bilişim teknolojileri yasal uyumluluk gerektirmektedir. Bulutta tutulan veriler genellikle kişisel veya hassas nitelikte olabilmektedir. Bu nedenle bu verilerin gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun şekilde saklanması ve işlenmesi gerekmektedir. Örneğin; GDPR gibi veri koruma yönetmelikleri kullanıcıların kişisel verilerini korumak için düzenlemeler getirmekte ve bu düzenlemelere uymayan kuruluşlara yaptırım uygulamaktadır.

Bulut bilişim güvenliği nasıl sağlanır?

Bulut bilişim güvenliğini sağlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  • Güvenilir bir bulut sağlayıcısı seçmek: Bulut sağlayıcıları buluttaki sistemleri yöneten kuruluştur. Bu nedenle seçilen bulut sağlayıcısının güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak gerekir. Bunun için bulut sağlayıcısının sunduğu hizmet türüne (SaaS, PaaS veya IaaS), kullandığı şifreleme yöntemlerine, sunduğu yedekleme seçeneklerine, geçerli sertifikalara sahip olup olmadığına bakmak faydalı olacaktır.
  • Paylaşılan sorumluluk modelini anlamak: Bulut bilişim güvenliği sağlamak için bulut sağlayıcısı ve müşteri arasında paylaşılan bir sorumluluk modeli vardır. Bu modelde bulut sağlayıcısı buluttaki altyapıyı ve platformu korumaktan sorumludur. Müşteri ise buluttaki verileri ve uygulamaları korumaktan sorumludur. Bu nedenle müşterinin kendi güvenlik önlemlerini alması ve bulut sağlayıcısının sunduğu güvenlik hizmetlerinden faydalanması gerekir.
  • Güçlü erişim kontrolleri uygulamak: Bulutta tutulan verilere ve uygulamalara kimlerin erişebileceğini belirlemek için güçlü erişim kontrolleri uygulanmalıdır. Bunun için kullanıcıların kimlik doğrulaması yapılmalı, yetkilendirme seviyeleri belirlenmeli, çok faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik katmanları kullanılmalıdır.
  • Verileri şifrelemek: Bulutta tutulan verilerin gizliliğini korumak için verilerin hem iletim hem de depolama sırasında şifrelenmesi gerekir. Şifreleme sayesinde veriler yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilse bile okunamaz hale gelir. Şifreleme için simetrik veya asimetrik anahtarlar kullanılabilir. Ayrıca şifreleme anahtarlarının da güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi gerekir.
  • Güvenlik duvarları ve ağ izolasyonu kullanmak: Buluttaki sistemleri siber saldırılara karşı korumak için güvenlik duvarları ve ağ izolasyonu gibi teknikler kullanılabilir. Güvenlik duvarları, gelen ve giden ağ trafiğini filtreleyerek istenmeyen bağlantıları engeller. Ağ izolasyonu ise buluttaki sistemleri farklı segmentlere ayırarak saldırı yüzeyini azaltır.
  • Güvenlik testleri yapmak: Buluttaki sistemlerin güvenliği sürekli olarak test edilmelidir. Bunun için penetrasyon testleri, zafiyet taramaları, kod incelemeleri gibi yöntemler kullanılabilir. Bu testler sayesinde sistemin zayıf noktaları tespit edilerek giderilebilir.SonuçBulut bilişim güvenliği, işletmelerin ve bireylerin verilerini siber saldırılara karşı korumak için önemli bir konudur. Bulut bilişim güvenliği sağlamak için hem bulut sağlayıcılarının hem de müşterilerin paylaşılan bir sorumluluk modeline göre hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca çeşitli teknolojilerden ve en iyi uygulamalardan faydalanarak buluttaki sistemleri proaktif olarak korumak da gerekmektedir.

Yorum yapın